בראשית – קבלת אחריות

הפרשה עומדת בסימן של בריאה ויצירה יש מאין.
כוח הבריאה מחייב גם כוח קבלת אחריות .
אם או אב היולדים בסיעתא דשמיא, יוצרים יצירה חדשה. יצירה זו אינה יכולה להתקיים מעצמה.

הבריאה כללה שני יסודות מהותיים וחשובים: יסוד הקיום ויסוד ההמשכיות.

את יסוד הקיום אנו מלווים עד שלב מסוים.
לא תיתכן ברייה חדשה המתקיימת מאליה. זקוקה לנו . היא נוצרה  ומתקיימת, אך מכאן ואילך יש לתמוך ולסייע לה.

ה' ברא את היקום. היקום קיים אולם טרם עלה "אד מן הארץ". יכולת הקיום וההמשכיות טרם נוצרה.
היצירה זקוקה לנו ולתמיכת סביבתנו. אם התמיכה והקיום שאנו נעניק לא יענו על הצרכים היצירה לא תשרוד.
התינוק שזה עתה נולד, חייב את התמיכה. חייב את הליווי. היצירה זקוקה לשלב זה. כח ההנעה החדש פורץ אט אט.

האחריות החברתית באה לידי ביטוי לא רק בעולם החברתי אלא בכל תחום של עשייה ופעולה.

ה' יצר יצירה ראשונית משוכללת. יצירה שבמידה מסוימת גם לא בדיוק נוצרה כפי שנתבקשה, ועל כך נתנה את הדין.
עץ היה אמור לשאת תכונה מיוחדת במינה "טעמו כטעם פרותיו", אך הוא סרח.
היצירה האנושית אף היא יש בה משום מעילה בציפייה. אך מעילה זו ככל שהיא תהיה בעייתית היא יוצרת ערוץ חדש חיובי וחיוני.

אי ציות לא בהכרח נדון לכישלון. אי ציות יכול להוליד דברים חשובים, דינמיקה מיוחדת ופנים אחרות למציאות.

האדם כמו הבריאה אף הוא לא תמיד מציית לציוויים. לכאורה העדר ציות נידון לכישלון, אולם יש בכל זאת מקום לקבל העדר ציות באווירה סלחנית .
אמנם התשלום לא יאחר לבוא, ויש לשלם על כך, אך בהחלט ניתן לראות זאת גם בנימה סלחנית ולצפות לתוצאות הנולדות מכך.
התוצאה יכולה להוביל לערוצים חדשים המעוררים התנהגויות חדשות ותוצאות אחרות מהתכנית המקורית.

המעשה מחייב נטילת אחריות. אדם הראשון, ברגע שלא ציית לצו האלוקי, היה לו להבין כי עליו לקבל את האחריות לתוצאה.
קין ברגע שעשה מעשה היה לו להבין כי עליו לקבל בכבוד את התוצאה. לאמתו של דבר נולדו כאן דברים חדשים שאין לזלזל בהם. נולד מנגנון התשובה. העולם לא יכל להתקיים ללא מנגנון זה.

אם הכל היה מתנהל על פי התכנית, יתכן ולא היינו נזקקים לכך, אך מאחר ושרכנו אז יש לראות בתוצאות תוצאות חיוביות. תוצאות המחברות את היכולת לקבל אחריות על מעשינו. היכולת לדאוג לאחרים ממציאות שלילית שנוצרה.

יוצא מתוך דברים אלו כי עלינו לקבל את מרות הממונה עלינו, מאידך אם לא נעננו עלינו להבין כי יש מחיר לדבר ועם זאת לנסות לקבל ולהבין את הטוב הנובע מכך. נראה כי בחינוך ילדנו נתקלים אנו רבות בתופעות מעין אלו. אך אם נחנך מראש לתובנה כי יכולה להיות מציאות של אי ציות, הרי שחייבת להיות מציאות של קבלת אחריות ענישה, ואולי צמיחה אחרת מהמתוכנן. היחס להעדר הציות יהיה נכון מתון ואולי לעתים אף מבורך .

אדם הראשון ניסה להתנער מקבלת האחריות. קין ניסה להתנער מקבלת אחריות. האדמה וכן הצמחייה. אך עלינו להבין כי בכל אחת מהדוגמאות – קבלת האחריות והמעורבות היא בסיס לכל.

שינוי. בין אם השינוי שלילי בין אם חיובי.

ככל שנבין ונקבל מציאות אפשרית מעין זו נוכל להקל עלינו ועל הסובבים. נוכל להכיל את השינוי. נוכל להתמודד מול מציאויות חדשות בלתי צפויות מבלי ליצור קרעים שאינם ניתנים לאיחוי.

מודעות פרסומת